V novom AOC vo Vranove na Topľou pribudol ďalší luxusný priestor.
Súčasť kvalitnej architektúry
Čakajte prosím

BAUSKA, s. r. o.

Fakturačné údaje:

Magnezitárska 11/B, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 46 447 156, DIČ: 202 339 1205, IČ DPH: SK 202 339 1205
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK73 0900 0000 0050 2356 8937
Bankové spojenie: VUB, a.s.,
IBAN: SK97 0200 0000 0037 8484 2559

Kontakty:

Mgr. Veronika Bánociová
sekretariát
Tel.: +421–905–859–223
E-mail: bauska@bauska.sk

Bc. Štefan Ajben
doprava a mechanizácia
Tel.: +421–907–374–643
E-mail: ajben@bauska.sk

Ing. Miroslav Bánoci
príprava stavieb
Tel.: +421–917–568–248
E-mail: priprava@bauska.sk

Ing. Róbert Rudišin, PhD.
príprava stavieb
Tel.: +421–908–899–167
E-mail: rudisin@bauska.sk

Ing. Jozef Sinčák
obchodné oddelenie
Tel.: +421–915–656–283
E-mail: obchod@bauska.sk

Mapa